top of page

Απώλειας εργασίας και ανεργία: Τι ψυχολογικές επιπτώσεις έχουν;

Η ανεργία, εκτός από τις επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, έχει και κάποιες σοβαρές συνέπειες στην ψυχική διάθεση και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο να εντοπίσει τις δυνατότητες που έχει να δράσει μέσα από την ενεργητική στάση απέναντι στην πρόκληση της ανεργίας.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας

Η έρευνες έχουν δείξει ότι η απώλεια της εργασίας, η υποαπασχόληση και η μακρόχρονη ανεργία είναι καταστάσεις που σχετίζονται με σωματικά αλλά και ψυχικά συμπτώματα όπως το καταθλιπτικό συναίσθημα, το διαρκές άγχος, οι κρίσεις πανικού και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Δεν είναι αφύσικο κανείς να νιώθει θλίψη ή απογοήτευση από την απώλεια της εργασίας του. Ειδικά σήμερα αυτό είναι μια πραγματικότητα για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού και ειδικά των νέων.

Ο βασικότερος λόγος που η ανεργία ή η απώλεια της εργασίας μας επιβαρύνει ψυχολογικά είναι γιατί επηρεάζει σε ένα μεγάλο βαθμό την αυτoεκτίμηση, την ταυτότητα, το νόημα ζωής και το αίσθημα ασφάλειας μας. Μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν ελέγχουμε την πορεία μας, ότι δεν αξίζουμε ή ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί.

Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αυτή την επώδυνη φάση ζωής; Οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν συνθήκες και στρατηγικές που μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες για μια καλύτερη αξιοποίηση περιόδου της ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Οι άνθρωποι που έχουν μια θετική αξιολόγηση εαυτού τείνουν να βιώνουν καλύτερα την περίοδο της ανεργία αλλά και να εξέρχονται πιο γρήγορα από αυτή. Όσο λιγότερη αυτοεκτίμηση έχει ένας άνθρωπος τόσο περισσότερο θα τείνει να ταυτίζει την ανεργία με την ταυτότητά του, πχ. «είμαι άνεργος άρα άχρηστος», γεγονός που τον απομακρύνει από την επίλυση του προβλήματος

  • Η «φυσιολογιοκοποίηση» της κατάστασης είναι πολύ πιο χρήσιμη από την αυτομομφή. Πολλοί άνθρωποι που έχασαν την δουλειά τους έχουν την τάση να νομίζουν ότι συμβαίνει μόνο σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που είναι άνεργοι. Αυτό δεν σημαίνει απάθεια απέναντι στις προκλήσεις της ζωής, αλλά μια παραδοχή ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις εξωτερικές συνθήκες. Οφείλουμε να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από αυτό το επιπλέον βάρος.

  • Δείξτε ανοχή στα συναισθήματα. Είναι μάταιο να προσπαθούμε να μην νιώσουμε αρνητικά συναισθήματα. Όπως σε κάθε απώλεια, έτσι και με την απώλεια της εργασίας χρειάζεται να δώσουμε χώρο και χρόνο στα αρνητικά συναισθήματα, να πενθήσουμε, να θυμώσουμε, να νιώσουμε θλίψη.

  • Κοινωνικοποιηθείτε και μην απομονωνόσαστε. Οι έρευνες δείχνουν ότι ένας σημαντικός λόγος παράτασης της ανεργίας είναι ο σταδιακός κοινωνικός περιορισμός του ατόμου. Αντίθετα, η διεύρυνση του κοινωνικού δικτύου και του υποστηρικτικού πλαισίου του ατόμου μπορούν να ανατρέψουν τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, αλλά και να αυξήσουν τις πιθανότητες πιο γρήγορης εξόδου από την ανεργία.

  • Καθιερώστε ημερήσιο πρόγραμμα. Η διατήρηση μιας καθημερινής ρουτίνας μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της συναισθηματικής πίεσης και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του χρόνου.

  • Βάλτε μικρούς στόχους και βρείτε έναν καλό ρυθμό. Δεν χρειάζεται να βρείτε δουλειά «εδώ και τώρα». Διαμορφώστε ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας βάζοντας συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους.

Επαναπροσδιορίστε τις προτεραιότητες σας. Η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που μέσα από την απώλεια της δουλειάς τους, ανακάλυψαν ή επένδυσαν στο αντικείμενο που πραγματικά τους ενδιέφερε με πολύ θετικά αποτελέσματα.

ΠΗΓΕΣ:

doctoranytime.gr

georgalakis.gr

Πρόσφατα Άρθρα